قابل توجه متقاضیان سرمایه گذاری و اقامت در اسپانیا . 

بدینوسیله به اطلاع متقاضایان میرساند با توجه به مفاد قانونی سرمایه گذاری شما میتوانید با خرید ملک اقامت داشته باشید .

میتوانید تا سقف ۵۰۰ هزار یورو سرمایه گذاری بدون احتساب مالیات که باید توسط خریدار پرداخت شود ظرف مدت کوتاهی برای سرمایه گذار و خانواده تحت تکفلش کارت اقامت صادر گردد. 

جهت اطلاع بیشتر از سایر شرایط فرم ثبت نام را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود ! 

مشاور شما در امر سرمایه گذاری 

تلفن شرکت در اسپانیا :0034622347988

شماره تماس اربابان : 

09123133604

شماره تماس حاج مراد: 

09194092868